Furinbox logo
 • สมัครสมาชิก
 • โซฟา โซฟาปรับนอน โซฟา L-shape

  โซฟา

   โซฟาผ้า L-SHAPE รุ่นจิม ขนาด 240 ซม.

  โซฟาผ้า L-SHAPE รุ่นจิม ขนาด 240 ซม.

  10,990.-

  18,990.-

  - 42%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า L-SHAPE รุ่นจิม

  โซฟาผ้า L-SHAPE รุ่นจิม

  7,990.-

  13,990.-

  - 42%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาหนัง PVC L-shape รุ่นจอร์จ

  โซฟาหนัง PVC L-shape รุ่นจอร์จ

  6,990.-

  7,990.-

  - 12%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้าปรับนอน รุ่นการ์วาส

  โซฟาผ้าปรับนอน รุ่นการ์วาส

  6,990.-

  12,990.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาหนัง PVC L-shape รุ่นเจย์​

  โซฟาหนัง PVC L-shape รุ่นเจย์​

  6,990.-

  7,990.-

  - 12%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นโคอุชิ

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นโคอุชิ

  469.-

  1,190.-

  - 60%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาเม็ดโฟม 1 ที่นั่ง

  โฮมฮัก โซฟาเม็ดโฟม 1 ที่นั่ง

  999.-

  2,690.-

  - 62%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นฟอสเตอร์

  โฮมฮัก โซฟาปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นฟอสเตอร์

  2,290.-

  3,990.-

  - 42%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นคาร์ลอส - สีน้ำตาลเข้ม

  โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นคาร์ลอส - สีน้ำตาลเข้ม

  2,990.-

  5,990.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นโคดี้

  โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นโคดี้

  2,790.-

  5,990.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นไคโล

  โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง รุ่นไคโล

  2,790.-

  5,990.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นมาคุระ

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นมาคุระ

  2,990.-

  6,900.-

  - 56%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

  โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

  4,990.-

  9,990.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

  5,990.-

  13,900.-

  - 56%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาหนังปรับนอน L-SHAPE รุ่นเมอเซล

  โฮมฮัก โซฟาหนังปรับนอน L-SHAPE รุ่นเมอเซล

  5,990.-

  8,900.-

  - 32%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับนอน 3 ที่นั่ง

  5,490.-

  13,900.-

  - 60%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

  โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นราฟฟี่

  2,890.-

  6,990.-

  - 58%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้ากำมะหยี่ L-shape รุ่นลูซี่

  โซฟาผ้ากำมะหยี่ L-shape รุ่นลูซี่

  9,990.-

  18,900.-

  - 47%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง - สีน้ำตาลอ่อน

  โฮมฮัก โซฟาหนัง 1 ที่นั่ง - สีน้ำตาลอ่อน

  3,990.-

  11,900.-

  - 66%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเวอร์ธุส

  โฮมฮัก โซฟาหนังปรับระดับไฟฟ้า 1 ที่นั่ง รุ่นเวอร์ธุส

  10,900.-

  19,900.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาหนัง 2 ที่นั่ง

  โฮมฮัก โซฟาหนัง 2 ที่นั่ง

  5,590.-

  16,900.-

  - 66%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นทอมมี่

  โซฟาผ้า 1 ที่นั่ง รุ่นทอมมี่

  3,190.-

  5,990.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นทอมมี่

  โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นทอมมี่

  4,990.-

  8,990.-

  - 44%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นทอมมี่

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นทอมมี่

  5,990.-

  12,900.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้นปรับระดับ

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้นปรับระดับ

  2,390.-

  5,990.-

  - 60%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเวอร์ธุส

  โฮมฮัก โซฟาหนังปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเวอร์ธุส

  เริ่มต้น

  5,990.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาปรับเอน 1 ที่นั่ง รุ่นฟลิ้นท์
  Sun out, sales on

  โซฟาปรับเอน 1 ที่นั่ง รุ่นฟลิ้นท์

  2,990.-

  5,990.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง ลินซี่ รุ่นเบธ - สีเทา

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง ลินซี่ รุ่นเบธ - สีเทา

  11,900.-

  24,900.-

  - 52%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาเบดผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินัส

  โซฟาเบดผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นโดมินัส

  14,990.-

  16,990.-

  - 11%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาเบดผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินัส

  โซฟาเบดผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโดมินัส

  16,990.-

  18,990.-

  - 10%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นไวลีย์

  โซฟาผ้า 2 ที่นั่ง รุ่นไวลีย์

  8,990.-

  12,990.-

  - 30%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นไวลีย์

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นไวลีย์

  10,990.-

  14,990.-

  - 26%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาปรับนอน รุ่นเฮนดริก

  โซฟาปรับนอน รุ่นเฮนดริก

  7,990.-

  8,990.-

  - 11%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาปรับนอน รุ่นเวนดี้

  โซฟาปรับนอน รุ่นเวนดี้

  6,990.-

  8,990.-

  - 22%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้าปรับนอน รุ่นมาร์ตี้

  โซฟาผ้าปรับนอน รุ่นมาร์ตี้

  7,990.-

  8,990.-

  - 11%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาหนัง PVC L-SHAPE รุ่นออสโม่

  โซฟาหนัง PVC L-SHAPE รุ่นออสโม่

  12,990.-

  16,990.-

  - 23%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นเฮย์โฮะ

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นเฮย์โฮะ

  2,590.-

  4,990.-

  - 48%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาหนังเทียมปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเลมม่า
  Sun out, sales on

  โซฟาหนังเทียมปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเลมม่า

  5,790.-

  10,900.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้าปรับนอน 1 ที่นั่ง รุ่นไรลี่ย์
  Sun out, sales on

  โซฟาผ้าปรับนอน 1 ที่นั่ง รุ่นไรลี่ย์

  5,290.-

  9,990.-

  - 47%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาปรับนอน รุ่นเดย์ดรีม
  Sun out, sales on

  โซฟาปรับนอน รุ่นเดย์ดรีม

  1,990.-

  3,990.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นออกัสต้า
  Sun out, sales on

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นออกัสต้า

  5,990.-

  12,900.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาพีวีซี 3 ที่นั่ง รุ่นออกัสต้า
  Sun out, sales on

  โซฟาพีวีซี 3 ที่นั่ง รุ่นออกัสต้า

  5,990.-

  12,900.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นดาฟเน่
  Sun out, sales on

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นดาฟเน่

  6,890.-

  12,900.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นฟีริค

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นฟีริค

  6,790.-

  12,900.-

  - 47%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นลูเธ่อร์
  Sun out, sales on

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นลูเธ่อร์

  4,990.-

  11,900.-

  - 58%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาหนังเทียม L-shape รุ่นอาร์เดน
  Sun out, sales on

  โซฟาหนังเทียม L-shape รุ่นอาร์เดน

  5,890.-

  12,900.-

  - 54%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโคลี

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นโคลี

  6,790.-

  12,900.-

  - 47%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเอมี่
  Sun out, sales on

  โซฟาผ้า 3 ที่นั่ง รุ่นเอมี่

  6,790.-

  12,900.-

  - 47%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  เบาะรองขา รุ่นจอนห์น ไซส์ L ขนาด 50 x 50 x 30 ซม. - สีน้ำเงิน

  เบาะรองขา รุ่นจอนห์น ไซส์ L ขนาด 50 x 50 x 30 ซม. - สีน้ำเงิน

  495.-

  1,335.-

  - 62%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  เบาะรองขา รุ่นโจอี้ ไซส์ L ขนาด 50 x 50 x 30 ซม. - สีน้ำเงิน

  เบาะรองขา รุ่นโจอี้ ไซส์ L ขนาด 50 x 50 x 30 ซม. - สีน้ำเงิน

  495.-

  1,335.-

  - 62%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นฮิคาคุ - สีช็อกโก

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นฮิคาคุ - สีช็อกโก

  2,699.-

  6,900.-

  - 60%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นแลมซี่

  โซฟาผ้า L-shape รุ่นแลมซี่

  7,590.-

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเวสต้า

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นเวสต้า

  4,190.-

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นโครนอส - สีกาแฟ

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นโครนอส - สีกาแฟ

  9,900.-

  19,900.-

  - 50%

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นวัลแคน - สีกาแฟ

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ 1 ที่นั่ง รุ่นวัลแคน - สีกาแฟ

  6,590.-

  10,900.-

  - 39%

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับนอน L-Shape รุ่นเมดิสัน

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับนอน L-Shape รุ่นเมดิสัน

  7,990.-

  สินค้าหมด

  โซฟาผ้า L-Shape ฟังก์ชัน รุ่นเคียร่า - สีเทาเข้ม

  โซฟาผ้า L-Shape ฟังก์ชัน รุ่นเคียร่า - สีเทาเข้ม

  9,990.-

  15,900.-

  - 37%

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นซู

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น รุ่นซู

  3,290.-

  สินค้าหมด

  ซื้อ Furinbox เบาะเม็ดโฟม รุ่นยีนส์ ไซส์ L พร้อมเบาะรองขา รุ่นจอนห์น ไซส์ L 2 ชิ้นราคาพิเศษ !

  ซื้อ Furinbox เบาะเม็ดโฟม รุ่นยีนส์ ไซส์ L พร้อมเบาะรองขา รุ่นจอนห์น ไซส์ L 2 ชิ้นราคาพิเศษ !

  5,820.-

  สินค้าหมด

  ซื้อ Furinbox เบาะเม็ดโฟม รุ่นโจ ไซส์ L พร้อมเบาะรองขา รุ่นโจอี้ ไซส์ L 2 ชิ้นราคาพิเศษ !

  ซื้อ Furinbox เบาะเม็ดโฟม รุ่นโจ ไซส์ L พร้อมเบาะรองขา รุ่นโจอี้ ไซส์ L 2 ชิ้นราคาพิเศษ !

  5,820.-

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น 1 ที่นั่ง รุ่นมายุ

  โฮมฮัก โซฟานั่งพื้น 1 ที่นั่ง รุ่นมายุ

  4,590.-

  สินค้าหมด

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ รุ่นอินวิคตูส - สีกาแฟ

  โฮมฮัก โซฟาผ้าปรับระดับ รุ่นอินวิคตูส - สีกาแฟ

  10,900.-

  23,900.-

  - 54%

  สินค้าหมด

  เว็บไซต์ Furinbox ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดี การคลิกปุ่มยอมรับ หรือ ใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นการยอมรับนโยบายการใช้งานคุกกี้
  ยินยอม