Furinbox logo
 • สมัครสมาชิก
 • เฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอล รุ่นแชมป์ คุณภาพดี ราคาถูก

  Champ Collection

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์วู้ด/ขาว

  เริ่มต้น

  7,990.-

  - 42%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีเทาเข้ม/เทา
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีเทาเข้ม/เทา

  เริ่มต้น

  14,990.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า) - สีเทาเข้ม/เทา
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า) - สีเทาเข้ม/เทา

  เริ่มต้น

  11,900.-

  - 48%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  3,190.-

  5,990.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  4,590.-

  6,990.-

  - 34%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้า รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ดำ
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้า รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ดำ

  3,590.-

  6,990.-

  - 48%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้า 4 บาน รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา

  8,990.-

  17,900.-

  - 49%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  เตียงนอน รุ่นแชมป์ - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  เตียงนอน รุ่นแชมป์ - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  เริ่มต้น

  2,490.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  เตียงนอน รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา
  12.12 Shopping Season

  เตียงนอน รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา

  เริ่มต้น

  2,790.-

  - 53%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้วางทีวี รุ่นแชมป์

  ตู้วางทีวี รุ่นแชมป์

  เริ่มต้น

  1,590.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้สูง (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  ตู้สูง (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  เริ่มต้น

  1,490.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา
  12.12 Shopping Season

  โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล รุ่นแชมป์ - สีเทาเข้ม/เทา

  2,590.-

  4,990.-

  - 48%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้สูง (บานเปิดด้านขวา) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  ตู้สูง (บานเปิดด้านขวา) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  เริ่มต้น

  1,490.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้โชว์ (บานเปิดด้านขวา) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  ตู้โชว์ (บานเปิดด้านขวา) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  1,690.-

  3,290.-

  - 48%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดตู้วางทีวี รุ่นแชมป์ ขนาด 240 ซม.
  12.12 Shopping Season

  ชุดตู้วางทีวี รุ่นแชมป์ ขนาด 240 ซม.

  เริ่มต้น

  5,990.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล รุ่นแชมป์

  โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล รุ่นแชมป์

  1,490.-

  2,990.-

  - 50%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดตู้วางทีวี บานกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 200 ซม.

  ชุดตู้วางทีวี บานกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 200 ซม.

  5,590.-

  9,990.-

  - 44%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โต๊ะทำงาน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม.
  12.12 Shopping Season

  โต๊ะทำงาน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม.

  1,490.-

  3,790.-

  - 60%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว พร้อมซิงค์ รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว พร้อมซิงค์ รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  9,590.-

  16,900.-

  - 43%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โต๊ะกลางไม้ รุ่นแชมป์ ขนาด 60 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  12.12 Shopping Season

  โต๊ะกลางไม้ รุ่นแชมป์ ขนาด 60 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  390.-

  690.-

  - 43%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โต๊ะกลางกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  12.12 Shopping Season

  โต๊ะกลางกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  990.-

  1,690.-

  - 41%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โต๊ะข้างกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  12.12 Shopping Season

  โต๊ะข้างกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  590.-

  990.-

  - 40%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  10,900.-

  19,900.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  9,790.-

  17,900.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  12.12 Shopping Season

  ตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  1,090.-

  1,990.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  12.12 Shopping Season

  ตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  699.-

  1,290.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  7,990.-

  13,900.-

  - 42%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  6,990.-

  12,900.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว พร้อมซิงค์ รุ่นแชมป์ ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  โอเคเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว พร้อมซิงค์ รุ่นแชมป์ ขนาด 180 ซม. - สีแนทเชอรัลโอ๊ค

  12,590.-

  22,900.-

  - 45%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ SM02-B ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ SM02-B ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  8,290.-

  14,900.-

  - 44%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ SM02-A ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้าพร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ SM02-A ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  8,990.-

  15,900.-

  - 43%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้า 3 บาน พร้อมตู้ต่อด้านบน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  4,890.-

  7,990.-

  - 38%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้โชว์ (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.
  12.12 Shopping Season

  ตู้โชว์ (บานเปิดด้านซ้าย) รุ่นแชมป์ ขนาด 40 ซม.

  1,690.-

  3,290.-

  - 48%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชั้นวางติดผนัง รุ่นแชมป์
  12.12 Shopping Season

  ชั้นวางติดผนัง รุ่นแชมป์

  เริ่มต้น

  419.-

  - 52%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ตู้ข้างเตียง รุ่นแชมป์
  12.12 Shopping Season

  ตู้ข้างเตียง รุ่นแชมป์

  เริ่มต้น

  479.-

  - 46%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดตู้วางทีวี รุ่นแชมป์ ขนาด 160 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดตู้วางทีวี รุ่นแชมป์ ขนาด 160 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  3,590.-

  6,790.-

  - 47%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดตู้วางทีวี รุ่นแชมป์ ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดตู้วางทีวี รุ่นแชมป์ ขนาด 200 ซม. - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  4,990.-

  8,790.-

  - 43%

  ดูรายละเอียดสินค้า

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก, โต๊ะทำงาน, ชั้นวางติดผนัง) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก, โต๊ะทำงาน, ชั้นวางติดผนัง) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  9,990.-

  สินค้าหมด

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 6 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 6 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  7,990.-

  13,900.-

  - 42%

  สินค้าหมด

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ดำ
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ดำ

  7,990.-

  สินค้าหมด

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 3.5 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะทำงาน) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 3.5 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, โต๊ะทำงาน) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  6,790.-

  11,900.-

  - 42%

  สินค้าหมด

  ตู้เสื้อผ้า 2 บาน รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์วู้ด
  12.12 Shopping Season

  ตู้เสื้อผ้า 2 บาน รุ่นแชมป์ ขนาด 80 ซม. - สีไลท์วู้ด

  2,690.-

  4,990.-

  - 46%

  สินค้าหมด

  เตียงนอน รุ่นแชมป์ - สีไลท์ วู้ด/ดำ
  12.12 Shopping Season

  เตียงนอน รุ่นแชมป์ - สีไลท์ วู้ด/ดำ

  2,890.-

  สินค้าหมด

  โต๊ะทำงาน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด
  12.12 Shopping Season

  โต๊ะทำงาน รุ่นแชมป์ ขนาด 120 ซม. - สีไลท์ วู้ด

  1,090.-

  2,590.-

  - 57%

  สินค้าหมด

  ชุดตู้วางทีวี บานกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 240 ซม.

  ชุดตู้วางทีวี บานกระจก รุ่นแชมป์ ขนาด 240 ซม.

  6,490.-

  สินค้าหมด

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 6 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล, ตู้ต่อด้านบน) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ ขนาด 6 ฟุต (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล, ตู้ต่อด้านบน) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  12,590.-

  20,900.-

  - 39%

  สินค้าหมด

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ขาว
  12.12 Shopping Season

  ชุดห้องนอน รุ่นแชมป์ (เตียง, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน, ตู้เสื้อผ้า 2 บาน พร้อมกระจก, โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล) - สีไลท์ วู้ด/ขาว

  9,990.-

  สินค้าหมด

  เว็บไซต์ Furinbox ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดี การคลิกปุ่มยอมรับ หรือ ใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นการยอมรับนโยบายการใช้งานคุกกี้
  ยินยอม