จัดเก็บเสื้อผ้า, ราวแขวนเสื้อ, ชั้นเก็บเสื้อผ้า, ที่เก็บเสื้อผ้า